Å åpne en restaurant

Åpning av restaurant eller nattklubb kan være en lukrativ forretning, om beliggenheten er riktig og servicen og atmosfæren er på topp. Vær unik i din sjanger, og gi kunden det lille ekstra som skal til for at de velger å komme tilbake til akkurat deg og din forretning! Sørg for god service, god musikk og godt utvalg av drikkevarer. Dermed berører vi to essensielle temaer ved restaurant- og nattklubbdrift – nemlig skjenkebevilling og musikktillatelse. Samtidig er det også viktig å kunne håndtere økonomien og ha brukervennlige løsninger for kundene. Derfor er det optimalt med et godt kassasystem.

Skjenkebevilling

Om du skal åpne restaurant eller nattklubb, må du ha alle lisenser og bevillinger i boks. En av lisensene du trenger, er skjenkebevilling for å kunne servere kundene dine alkohol. Ingen bevilling, ingen business – ingen drar på nattklubb for å drikke brus! En slik bevilling er det stat og kommune som utsteder, og gir deg tillatelse til å servere alkohol i en tidsbestemt periode. Dette er altså ingen permanent bevilling, men må søkes om regelmessig. Innehaver plikter å oppgi salgsdata, og forplikter seg til å hindre at kundene blir altfor beruset. Overholdes ikke reglene, kan bevillingen inndras i en periode.

Musikk

Skal det spilles musikk på offentlig sted, må du ha en Gramo- eller Tono-tillatelse. Musikkavgift gjelder særlig ved drift av nattklubb, der musikk er en essensiell del av opplevelsen. All musikk er gjenstand for opphavsrett, og disse instansene sørger for at opphavsperson får sine vederlag. Dette er lovbestemt, og brudd på denne loven kan koste deg dyrt. Egne kontrollører reiser rundt og sjekker alle spisesteder og utesteder for musikkbruk, så sørg for å ha alle papirer i orden. Ved å kontakte Gramo eller Tono kan du få all den informasjonen du trenger før du åpner utestedet og tilbyr gjestene dine musikk over høyttaleranlegget.