Å arbeide hjemmefra – skap et bra hjemmekontor

Verden har endret seg og er stadig i endring. Mange ønsker seg større frihet i hverdagen, og da står gjerne en tradisjonell 08–16 jobb i veien. Koronaens inntreden har også skapt behov for andre måter å jobbe på, da spesielt behovet for å kunne jobbe hjemmefra. Helsenorge og regjeringen anbefaler at de som kan, jobber fra hjemmekontor.

Motivasjon for å holde oppe effektiviteten

Siden behovet for å kunne jobbe fra sitt eget hjem har meldt seg for så mange, er det viktig å kunne skape seg et hjemmekontor som byr på arbeidsro og motivasjon. Mange med erfaring fra hjemmekontor trekker fram at det er viktig med rutiner.

Innredning og utstyr

Når man så har fått motivasjonen på plass, ser fornuften i å stå opp tidlig og starte arbeidsdagen i noe annet enn pysjamas, er det like viktig å ha et innbydende kontor å starte dagen på. Kontoret bør være smakfullt innredet, se ryddig ut og samtidig kunne tilby utstyret som arbeidet krever. Det er ingenting som er mer demotiverende enn å måtte slite med utstyr som ikke fungerer når hjernen er klar til å sette i gang med dagen. Klikk for å finne det du trenger, og få et godt utgangspunkt for en produktiv dag på hjemmekontoret.